Sneaker style

sneakersWTF01

以前都覺得穿上球鞋就等於降低了時尚度,除了跑步,就是穿去倒垃圾,總之和休閒脫不了關係。但這一兩季掀起的球鞋風格,融洽的混合了高街時尚以及後街玩味,休閒時尚的界限被巧妙的拉開了。

sneakersWTF2

sneakersWTF3

sneakersWTF4

sneakersWTF5

sneakersWTF6

sneakersWTF9

sneakersWTF10

sneakersWTF11

sneakersWTF12

您可能也會喜歡: