Home

YOUR EVERYDAY OBJECT, WITH STYLE.

如果今天你每一個類型的物品都只能選擇一個,那個東西就是你的 EVERYDAY OBJECT。

好的東西不用多,幾個設計出眾、容易搭配的物品,便可以陪伴我們很久,帶給我們滿足與自信。我們可以天天使用也不會感到厭煩,因為它總是跟我們搭配的很好。如果可以在每一個分類,都找到一兩個這樣的物品,我們便能在風格上找到了真正的自我。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

READ MORE >>

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。